Powered by Smartsupp

Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.themis4you.sk / www.themis4you.eu

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: THEMIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

…………………………………

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Košík